Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Om nye smitteretningslinjer, med henvisning til at isolat er en stor belastning for mange eldre sykehjemspasienter som får påvist MRSA-smitte

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Noen eldre sykehjemspasienter blir rammet av resistente gule stafylokokker (MRSA). Smitteretningslinjer tilsier ca. 5 uker i isolat. For mange er dette en stor belastning, en følelse av tvang. En 91 år gammel kvinne fikk nylig påvist smitte, uten å være syk og er i isolat én måned. Rommet er uten telefon, radio og TV, hun har ikke kunnet bevege seg og har bare sporadisk personellkontakt. Pårørende merker en klar mental reduksjon.

Vil statsråden sørge for nye forskrifter for isolats rominnredning, aktivitet og omsorg?


Les hele debatten