Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til forsvarsministeren

Datert: 03.04.2008
Spørsmålet er trukket tilbake

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Forvaltningen og overvåkingen av den norsk-russiske grensen er en krevende og viktig jobb for Norge, også på vegne av Schengen-samarbeidet i EU. Garnisonen i Sør-Varanger har imidlertid kun delvis tilgang på militært helikopter. Øst-Finnmark politidistrikt er ikke satt opp med helikopter i det hele tatt. Dette innebærer en svekket beredskap.

Vil Regjeringen sørge for å styrke helikopterberedskapen slik at både Forsvaret og politiet får adgang til helikopter hele døgnet året rundt?


Les hele debatten