Spørretimespørsmål fra Linda C. Hofstad Helleland (H) til samferdselsministeren

Om å få på plass et nytt og bedre parkeringsregelverk

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Linda C. Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda C. Hofstad Helleland (H): Regjeringen Bondevik II nedsatte en arbeidsgruppe som avleverte sin rapport til Samferdselsdepartementet i april 2006 med tittelen "Ny felles parkeringsregulering?". Der fremkommer det flere forslag blant annet for å få ryddet opp i dagens praksis for å ilegge kontrollavgift. Nå har det gått to år uten at Regjeringen har tatt tak i denne rapporten, dette er svært uheldig med tanke på alle bilistene som blir utsatt for urettferdig behandling.

Når vil statsråden få på plass et nytt og bedre regelverk?


Les hele debatten