Spørretimespørsmål fra Thore A. Nistad (FrP) til samferdselsministeren

Om å sørge for at vegplaner i Oppland realiseres, med bakgrunn i at vegstandarden blir dårligere og antall ulykker stiger

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Thore A. Nistad (FrP)

Spørsmål

Thore A. Nistad (FrP): I Oppland har flere viktige vegstrekninger vært ferdig planutredet i mange år uten at penger har fulgt med til utbygging. Planer utredes mens vegstandarden blir dårligere og antall ulykker stiger.

Vil statsråden ta en gjennomgang av alle vegplaner i Oppland og sørge for at disse realiseres?


Les hele debatten