Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til barne- og likestillingsministeren

Om hva som kan gjøres for å forbedre den vanskelige situasjonen for barnevernet i hedmarkskommunene

Datert: 03.04.2008
Besvart: 09.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Barnevernet i hedmarkskommunene har færre ansatte og færre faststillinger enn gjennomsnittet i landet sett i forhold til barnetallet. Fylkesmannen mottar flere klager på barnevernets saksbehandling både fra brukere og samarbeidspartnere.

Hva kan statsråden gjøre for at barnevernets vanskelige situasjon forbedres?


Les hele debatten