Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til landbruksministeren

Om at den ene melkekvoten blir inndratt når to odelsberettigede med hvert sitt bruk med melkekvote gifter seg

Datert: 22.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "To odelsberettigede med hvert sitt bruk med melkekvote ønsker å gifte seg. I så fall vil den ene kvoten bli trukket inn til tross for at det på det ene bruket er nybygget driftsbygning med kapasitet til produksjon lik summen av de to kvoter.

Vil statsråden medvirke til at kvoteregulering ikke er til hinder for ekteskap?"


Les hele debatten