Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å åpne for bruk av forskottering av statlige midler for å få økt investeringstakten innenfor samferdselssektoren

Datert: 15.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Regjeringen ser ut til å være uten nye finansielle virkemidler for å få økt rammene for bevilgning til helt nødvendige investeringer innenfor samferdselssektoren. Regjeringen har selv avvist prosjektfinansiering som virkemiddel for å kunne sikre kontinuerlig utbygging av store prosjekter.

Vil statsråden åpne for bruk av forskottering av statlige midler som virkemiddel for å øke investeringstakten og sikre prosjektfremdrift innenfor samferdselsområdet?


Les hele debatten