Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om at innføringen av et eget prisområde for kraft i Midt-Norge har ført til prisforskjeller, og hva som vil gjøres for å begrense ekstrakostnaden

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Myndighetene innførte 20. november 2006 et eget prisområde for kraft i Midt-Norge. Da lovet daværende energiminister Enoksen og andre rød-grønne politikere at dette kun ville gi marginale prisutslag, begrenset til noen ører. Dette løftet fremstår som innholdsløst når TV2 16. april nok en gang melder om store prisforskjeller. Det er fortsatt mange år til at noen løsning er på plass i regionen.

Mener statsråden at prisforskjellene er marginale, og hva vil Regjeringen gjøre for å begrense ekstrakostnaden for Midt-Norge?


Les hele debatten