Spørretimespørsmål fra Elisabeth Røbekk Nørve (H) til landbruks- og matministeren

Om å få slutt på problemet med et altfor høyt antall reinsdyr på Finnmarksvidda, da situasjonen er alvorlig for miljøet, dyrevelferden og kjøttkvaliteten

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Elisabeth Røbekk Nørve (H)

Spørsmål

Elisabeth Røbekk Nørve (H): Det har i mange år vært et alvorlig problem med et alt for høyt antall reinsdyr i store deler av Finnmark. Finnmarksvidda er nedbeitet og dyrene er så avmagret at de ikke tåler å bli transportert til slakting. Situasjonen er svært alvorlig for miljøet, dyrevelferden og kjøttkvaliteten.

Hva vil statsråden gjøre for å få slutt på den uverdige situasjonen?


Les hele debatten