Spørretimespørsmål fra Jan-Henrik Fredriksen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om å bruke lønn som incentiv for å få rekruttert og beholdt helse- og omsorgspersonell i pleie- og omsorgssektoren

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Spørsmål

Jan-Henrik Fredriksen (FrP): Bemanningssituasjonen og rekrutteringen av sykepleiere og annet helse- og omsorgspersonell vil være svært viktig i årene som kommer, særlig sett i lys av den kommende eldrebølgen. I dag har en sykepleier med tre års høyere utdanning i snitt en startlønn på 280 000 kr.

Hva er statsrådens vurdering i forhold til å bruke lønn som incentiv for å få rekruttert og beholdt denne yrkesgruppen i pleie- og omsorgssektoren?


Les hele debatten