Spørretimespørsmål fra Olemic Thommessen (H) til barne- og likestillingsministeren

Om at Bufetat ved flere anledninger velger å ikke benytte ledig kapasitet i private fosterhjem, og om statsråden vil sørge for at disse barna får den omsorg barnevernet plikter å gi

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Barnevernsleder i Skien hevder i Telemarksavisa den 9. april at Bufetat region sør ved flere anledninger velger ikke å benytte ledig kapasitet i private fosterhjem, og lar barn i alvorlig livskrise heller måtte vente i lange køer på et statlig tilbud.

Vil statsråden sørge for at disse barna får den omsorg barnevernet plikter å gi på raskest mulig måte der det er ledig kapasitet, eller stiller statsråden seg bak de instrukser som ligger i disponeringsskriv om at Bufetat ikke skal foreta kjøp av private fosterhjemsplasser?


Les hele debatten