Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om å vurdere Kredittilsynets undersøkelser og oppfølginger i finansmarkedet, da det får følger for konkurransesituasjonen at aktørene behandles ulikt ut fra sin størrelse

Datert: 17.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Kredittilsynet konsentrerer, ifølge media, sine undersøkelser og oppfølginger til de små aktører i finansmarkedet. Det tyder på at aktørene i markedet behandles ulikt ut fra sin størrelse med de følger det får for konkurransesituasjonen.

Er det en situasjon statsråden ønsker eller vil vurdere nærmere?


Les hele debatten