Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om å la Nordås Gårdsmeieri m.fl. fortsette å produsere melk uten kvote uten straff i form av en overproduksjonsavgift

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av landbruksminister Dag Terje Andersen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Fra 1. januar 1997 skal all melkeproduksjon baseres på kvoter. All produksjon utenom kvotesystemet vil straffes med overproduksjonsavgift på et nivå som vil gjøre virksomheten ulønnsom. Nordås Gårdsmeieri på Toten har lenge produsert melk i samsvar med lover og regler, men uten kvote.

Vil statsråden finne en løsning slik at Nordås og eventuelt andre meierier som etablerer segi år kan fortsette uten kvote?"


Les hele debatten