Muntlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til samferdselsministeren

Om å ta i bruk prosjektfinansiering og Offentlig Privat Samarbeid i utbyggingen av nye veg- og jernbanestrekninger

Datert: 23.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Utkastet til Nasjonal transportplan ble lagt fram 17. januar. Skuffelsen over manglende satsing på nyinvesteringer er stor over hele landet. Dette er det selvsagt mulig å gjøre noe med når Regjeringen i løpet av desember skal legge fram sitt forslag for Stortinget.

Samferdselsministeren skryter av de økte bevilgningene og den enorme satsingen som har vært, og kaller det et samferdselsløft. Men som representanten Halleraker sa, denne regjeringen har fått over 132 milliarder kr mer å rutte med. Svært lite av dette går med til å bedre en nedslitt samferdselssektor.

Faktisk har andelen av statsbudsjettet til samferdsel gått ned fra 2,3 pst. i 2005 til 2,15 pst. i 2008. Da er det viktig å være kreativ. Trøsten for mange rød-grønne politikere har vært Soria Moria-erklæringen, der det stod:

«Regjeringen vil:

- utrede prosjektfinansiering for sammenhengende utbygging og modernisering av nye veg- og jernbanestrekninger.»

– Dette skapte håp hos mange om at en skulle tenke utradisjonelt. Men i 2007 i statsbudsjettet sa Regjeringen selv:

«Regjeringen finner at investeringene i veg og jernbane fortsatt bør bevilges etter gjeldende budsjetteringsprinsipper, og at det således ikke etableres en ordning med lånefinansiering.»

Da har vi et utkast til NTP på bordet, der både Jernbaneverket, Statens vegvesen ønsker å ta i bruk den type finansiering, enten prosjektfinansiering eller OPS, Offentlig Privat Samarbeid.

Så har vi en evaluering på bordet av tre OPS-prosjekter som viser halvert byggetid med de besparelser det har for trafikanter og næringsliv. Er det statsrådens og Regjeringens fobi mot private løsninger som gjør at Regjeringen ennå ikke har konkludert når det gjelder OPS? Ønsker statsråden å bidra til at en kan få bygd veier i dobbel fart, på en raskere og mer effektiv måte enn vi gjør i dag?


Les hele debatten