Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fiskeri- og kystministeren

Om hvorvidt statsråden deler kystbefolkningas og fiskernes skepsis til petroleumsvirksomhet i havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen

Datert: 23.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Gjennom forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet åpner Regjeringa for rekordstore areal for petroleumsvirksomhet i nordområdene. Vi opplever nå at konfliktnivået mellom oljeinteresser på den ene siden og fiskeri- og miljøinteresser på den andre siden er i ferd med å tilspisse seg. Statsrådens partifelle og energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Tore Nordtun har tatt til orde for et prinsippvedtak om å åpne for petroleumsvirksomhet i havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen når nytt stortingsvalgprogram skal vedtas i Arbeiderpartiet. Det er faktisk ett år før utredningsarbeidet gjennom forvaltningsplanen, som skal være grunnlaget for havområdets framtidige status, er ferdig.

Fiskeriministeren leder dette programarbeidet som nestleder i Arbeiderpartiet. Mitt spørsmål er: Deler fiskeri- og kystministeren kystbefolkninga og fiskernes skepsis til petroleumsvirksomhet i havområdet utenfor Lofoten og Vesterålen, eller vil hun som partifellen Nordtun åpne for petroleumsaktivitet i dette sårbare havområdet?


Les hele debatten