Muntlig spørsmål fra Ulf Erik Knudsen (FrP) til barne- og likestillingsministeren

Om assistert befruktning for lesbiske par, og hvorvidt det ikke er et klart brudd på FNs barnekonvensjon at barnet frarøves muligheten til å kjenne sin far i oppveksten

Datert: 23.04.2008
Besvart: 23.04.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Ulf Erik Knudsen (FrP)

Spørsmål

Ulf Erik Knudsen (FrP): Nylig hadde vi en stor debatt om at pappaer må ta større del i barnas oppvekst. Blant annet ble det diskutert hvor stor del pappaer skal ha av svangerskapspermisjonen. Vår nye barne- og likestillingsminister var sterkt engasjert i debatten.

Nå har visst også Barnelovutvalget kommet med en anbefaling om at skilsmissebarn skal se mer til begge foreldre. Mange skilsmissebarn ser lite til sin far.

Til behandling i Stortinget nå ligger et forslag om en felles ekteskapslov for homofile og heterofile. Denne loven åpner for assistert befruktning for lesbiske par. Den frarøver barnet muligheten til å kjenne sin far i oppveksten. Den nye loven skal visst sette en stopp for diskriminering av homofile, men det er viktig ikke å glemme barna i denne prosessen. Det er de som blir diskriminert dersom staten frarøver dem retten til å ha en far. Far er faktisk mer enn en sædcelle i en spermbank. Dette må være et klart brudd på FNs barnekonvensjon, som i artikkel 7, punkt 1 sier at barnet «så langt det er mulig», skal ha «rett til å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem». Og artikkel 18, punkt 1 fastslår at «begge foreldre har et felles ansvar for barnets oppdragelse og utvikling». Det er også slik at en ny lov vil være et brudd med Europarådets konvensjon for adopsjon.

Fremskrittspartiet beskyldes ofte i innvandringsdebatter for å bryte internasjonale konvensjoner. Ingen har så langt påvist det klart, men vi beskyldes ofte for det. Men her har man altså et åpenbart brudd på internasjonale konvensjoner, utført av Regjeringen.


Les hele debatten