Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om at statlige myndigheter oppmuntrer til å utarbeide lokale miljøpakker med bompenger, på tross av beregninger fra TØI vedrørende liten utslippsreduksjon

Datert: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Selv ekstreme og urealistiske endringer i drivstoffpris og kollektivtakst gir forholdsvis liten reduksjon i utslipp av CO2 fra persontransport. Selv doble satser i bomringene rundt de 5 største byene i Norge gir liten utslippsreduksjon. Det er TØI som konkluderer slik i beregninger vedrørende ny NTP. Likevel oppmuntrer statlige myndigheter til å utarbeide lokale "miljøpakker" med bompenger innenfor veitransport og kobler dette til tildeling av statlige belønningsmidler.

Er ikke dette å holde transportbrukerne for narr?


Les hele debatten