Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om å varsle byggestart ved Høgskolen i Bergen allerede i år, da det er klare tegn til at presset i byggemarkedet avtar

Datert: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Høyskolemiljøet i Bergen oppfatter situasjonen med byggestopp som svært alvorlig. Regjeringen har begrunnet stillstanden med press i byggemarkedet. Nå er det klare tegn til at presset avtar. Blant annet viser Prognosesenteret en nedgang på 20 pst. for igangsettingen av nye boliger i 2008. Høyskolen vil de første 3 årene medføre en høyst begrenset aktivitet på hhv. 80, 170 og 260 millioner kroner.

Vil Regjeringen allerede i år varsle byggestart ettersom begrunnelsen for byggestopp er i ferd med å forsvinne?


Les hele debatten