Spørretimespørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorvidt Helse Sør-Øst følger opp Stortingets enstemmige vedtak om å styrke rusbehandlingen, med henvisning til at det kjøpes færre plasser enn tidligere

Datert: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Helse Sør-Øst har inngått avtale om kjøp av plasser for tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 15 institusjoner. Den nye avtalen innebærer at det kjøpes 70 færre plasser enn tidligere. Samtidig venter rusavhengige i gjennomsnitt 68 dager på behandling, ifølge Norsk pasientregister. Dette fremstår som en uakseptabel lang ventetid, særlig i lys av at mange private institusjoner har ledig kapasitet.

Mener statsråden at Helse Sør-Øst følger opp Stortingets enstemmige vedtak om å styrke rusbehandlingen?


Les hele debatten