Spørretimespørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Om hvorvidt man har tilstrekkelig grunnlag for evaluering av ordningen med utvidet skoledag etter ett år

Datert: 24.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det satt av 23 millioner kroner til forsøksprosjekt med utvidet skoledag i en rekke kommuner i landet. Innholdet i dette forsøksprosjektet er blant annet skolemåltid, innføring av fysisk aktivitet, leksehjelp og styrking av fellesfaga. Nå har imidlertid kommunene fått beskjed om at prosjektet ikke vil bli videreført.

Mener statsråden at ett år er tilstrekkelig tid til å få høstet erfaringer fra et slikt prosjekt, og at dette er tilstrekkelig grunnlag for evaluering av ordningen?


Les hele debatten