Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å medvirke til realisering av "Hydrogenveien"-prosjektet

Datert: 29.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Mange kommuner, bedrifter og organisasjoner er engasjert i utviklingen av alternative og klimavennlige drivstoff. Flere av disse har gått sammen i prosjektet om å realisere en hydrogenvei mellom Stavanger og Oslo. Flere ser arbeidet for en mer miljøvennlig framtid i sammenheng med et potensial for næringsutvikling. Mange av prosjektene ligger imidlertid på vent på grunn av manglende bevilgninger over statsbudsjettet.

Hvordan vil statsråden medvirke til realisering av "Hydrogenveien"-prosjektet?


Les hele debatten