Spørretimespørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om fredning av Glåmbrua i Elverum, som er en svært sentral ferdselsåre gjennom Elverum og for trafikk til Trysil som skidestinasjon

Datert: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Riksantikvaren har varslet fredning av Glåmbrua i Elverum. Brua er tidstypisk, men har aldri blitt betraktet som noen estetisk nytelse. Brua er en svært sentral ferdselsåre gjennom Elverum og for trafikk til Trysil som skidestinasjon. Det er bare et tidsspørsmål før man må finne nye løsninger med større kapasitet for trafikk over Glomma og gjennom Elverum. Frykten er nå stor for at fredningsønsket skal skape problemer i så måte.

Er statsråden enig med Riksantikvaren i hans vurderinger?


Les hele debatten