Spørretimespørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til kunnskapsministeren

Om å skape engasjement for helsearbeiderfaget, med bakgrunn i at søkertallet har gått ned i de fleste fylker, og at bare halvparten av elevene fullfører utdanningen med fagbrev

Datert: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): I de neste årene vil det være stort behov for kompetent arbeidskraft i offentlig sektor. Men det nye helsearbeiderfaget, som ble innført høsten 2006, strever med rekrutteringen. Tross prosjekt med rekrutteringspatruljer i ungdoms- og videregående skoler, har søkertallet i de fleste fylker gått ned. Dessuten er det bare halvparten av elevene som fullfører utdanningen med fagbrev. Innen 2020 er det behov for 20 000 helsefagarbeidere i bl.a. sykehjem i Norge.

Hva vil statsråden gjøre for å skape engasjement for faget?


Les hele debatten