Spørretimespørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Om at den norske måten å bygge jernbane på koster staten milliarder av kroner ekstra i følge representanter fra Jernbaneverket og forskningsmiljøer

Datert: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Fremstående representanter fra Jernbaneverket og forskningsmiljøer uttaler at den norske måten å bygge jernbane på, koster staten milliarder av kroner ekstra. Regjeringen ønsker hverken å anvende OPS-modeller eller sitt eget forslag fra Soria Moria, prosjektfinansiering.

Er statsråden enig i at dette er å kaste bort verdifulle økonomiske ressurser som kunne vært brukt på andre prosjekt?


Les hele debatten