Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til forsvarsministeren

Om at Forsvaret velger å senke 5 fregatter i havet, når man faktisk kunne selge eldre utstyr og derved tilføre Forsvaret økonomiske midler

Datert: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Forsvaret kvitter seg med mye eldre utstyr, bl.a. 5 fregatter. Måten disse blir fjernet på, kan diskuteres. Mens verden betaler godt for stål, velger Forsvaret å senke disse i havet. Miljømessig er vel dette også noe merkelig i den miljøbevisste hverdagen vi lever i.

Er statsråden fornøyd med at man kvitter seg med utstyr på denne måten, når man faktisk kunne selge det og derved tilføre Forsvaret flere økonomiske midler?


Les hele debatten