Spørretimespørsmål fra Martin Engeset (H) til miljø- og utviklingsministeren

Om at Movar IKS har overskredet den fastsatte konsesjonsgrense for deponering av avfall, og hva som gjøres for å påse at gitte konsesjonsvilkår etterleves

Datert: 04.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Martin Engeset (H)

Spørsmål

Martin Engeset (H): Gjennom Moss Avis har det fremkommet at selskapet Movar IKS gjennom årene 2004, 2005, 2006 og 2007 har overskredet den fastsatte konsesjonsgrense for deponering av avfall med opptil 75 prosent. Fylkesmannen i Østfold har fastsatt en øvre grense på 40 000 tonn, mens selskapet i 2007 har deponert 70 000 tonn.

Hva vil statsråden gjøre for å påse at de statlige regionale miljømyndigheter (fylkesmannen) følger opp at gitte konsesjonsvilkår etterleves og at alvorlige brudd på konsesjonsbestemmelsene får konsekvenser?


Les hele debatten