Spørretimespørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Om at stadig flere opplever å bli utsatt for identitetstyveri, og hvilke tiltak som er nødvendige for å kunne bekjempe denne typen kriminalitet

Datert: 30.04.2008
Besvart: 07.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Flere og flere opplever å bli utsatt for id-tyveri her i landet. Mennesker opplever at de påføres stor gjeld, at de svartelistes pga. manglende betaling og andre ubehageligheter. Etter det jeg kjenner til, har man i dag ingen fullgod oversikt over hvor mange som berøres av slike forhold årlig.

Hvilke tiltak mener statsråden er nødvendige for å kunne bekjempe denne typen kriminalitet?


Les hele debatten