Muntlig spørsmål fra Siv Jensen (FrP) til statsministeren

Om at Regjeringens aversjon mot private løsninger ikke bør stå i veien for at sykehotellet ved Radiumhospitalet blir realisert

Datert: 30.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Siv Jensen (FrP)

Spørsmål

Siv Jensen (FrP): Det har oppstått en akutt og meget spesiell situasjon i forbindelse med at man i Helse Sør-Øst har fattet vedtak om å ikke realisere det nye sykehotellet. Det er alvorlig, fordi dette er et tilbud som angår svært syke mennesker og deres pårørende. I dette området er det ingen andre hotellmuligheter. Det er lange avstander til nærmeste overnattingsmulighet. Det er også et faktum at veldig mange av naboene i området rundt Radiumhospitalet gjennom flere år har stilt sine private boliger til disposisjon for å huse pårørende som ønsker å være nærest mulig sine svært, svært syke kjære i en meget vanskelig situasjon.

I den foreliggende situasjonen finnes det i tillegg private aktører som også selv har vært igjennom kreftbehandling, og som ønsker å realisere dette prosjektet med private penger for å sørge for at sykehotellet kommer på plass. Da betyr det noe om det kom et signal fra Regjeringen, ved statsministeren, om at han er villig til å akseptere at private fullfører dette sykehotellet når staten dessverre har valgt å si nei. Det burde være selvsagt i verdens rikeste land at man bygger et slikt sykehotell, for det er et stort behov for det. Når staten av en eller annen mystisk grunn velger å ikke gjøre det, burde ikke den rød-grønne regjeringens aversjon mot private løsninger stå i veien for at dette sykehotellet blir realisert til beste for dem som er gjennom en meget alvorlig behandling, og alle deres pårørende.


Les hele debatten