Muntlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til statsministeren

Om at mennesker som trenger hjelp, blir stående i kø samtidig som det er ledige plasser i private institusjoner

Datert: 30.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Regjeringen har fått mye velfortjent kritikk for sine mange løftebrudd.

På ett område ser det imidlertid ut til at de rød-grønne har holdt hva de har lovt, og det gjelder deres ideologiske krigføring mot private alternativer. Det gjelder innenfor helse, rehabilitering, barnevern og rusomsorg. Nå har resultatene begynt å melde seg for brukerne av disse tjenestene.

Vi ser at sykehuskøene vokser og ventetiden øker bl.a. fordi Regjeringen kutter i de private sykehusene.

Mange må vente lenge på rehabilitering, fordi det kuttes i tilbudet hos de private opptreningsinstitusjonene. Gode tilbud legges ned.

Det er en dramatisk økning i ventetiden for barn som trenger fosterhjem. Samtidig kutter Regjeringen i de private tilbudene, og gode private barnevernsinstitusjoner må legges ned.

Ventetiden for rusavhengige øker. Samtidig kuttes det i de private tilbudene.

Det er ser nesten ut til å være et gjennomgående bilde at køene vokser, at mennesker i nød, mennesker som har behov for hjelp, blir stående i kø samtidig som det er gode, private tilbud som tilbyr hjelp, men Regjeringen kutter i disse fordi man nærmest har en allergi mot de private løsningene.

Mener statsministeren at det er rettferdig, sosialt og solidarisk med en slik politikk, at mennesker som trenger hjelp, blir stående i kø samtidig som det er ledige og gode plasser i private institusjoner?


Les hele debatten