Muntlig spørsmål fra Odd Einar Dørum (V) til statsministeren

Om hva som skal til for å gi oss gode lærere og mange nok lærere, med bakgrunn i tall fra Samordna opptak som viser at det er nedgang i søkningen til lærerutdanningen

Datert: 30.04.2008
Besvart: 30.04.2008 av statsminister Jens Stoltenberg

Odd Einar Dørum (V)

Spørsmål

Odd Einar Dørum (V): Hvis presidenten tillater meg fem eksistensielle sekunder i respekt for både statsministeren og meg, skal jeg begynne nå.

Statsministeren bruker ofte fine ord om at vi skal ha verdens beste skole, men synes uforberedt på hva som skal til for å få til de riktige handlingene. La meg gi statsministeren et lynkurs i virkelighetsforståelse. Vi har nettopp fått tall fra Samordna opptak om søkning til lærerutdanningen, som viser at det er nedgang i søkningen til allmennlærerutdanningen, nedgang i søkningen til den femårige utdanningen, nedgang i søkningen til faglærerutdanningen. Så vet vi at i fjor var det 17 pst. nedgang i søkningen til allmennlærerutdanningen, og ifølge avisen Vårt Land har vi siden 1996 fått en halvering av antall søkere til allmennlærerutdanningen, slik at vi nå bare har like mange søkere som vi har plasser. I tillegg vet vi at i løpet av få år vil vi på grunn av aldersfordelingen på de lærerne som nå jobber i skolen, virkelig mangle lærere.

Dette er en virkelighet som krever handling, og Venstre har prøvd å bringe elementer inn i debatten. Når vi fremmer forslag om systematisk videreutdanning for at lærerne skal føle status og respekt og stå i yrket, blir det nedstemt av de rød-grønne. Når vi fremmer forslag om at vi skal ha nasjonale rekrutteringsplaner for på bred basis å rekruttere lærere, blir det nedstemt av de rød-grønne. Når vi så fremmer forslag om å bedre kvaliteten på lærerutdanningen, med mer faglig fordypning, mer pedagogikk og mer øvelse, sitter de rød-grønne musestille, fordi de venter på en stortingsmelding.

Er det nå blitt slik at statsministeren gjør noe utover det å love stortingsmeldinger som lar vente på seg, eller er det slik at han rett og slett leder en regjering som ikke er forberedt på de praktiske og konkrete handlingene som skal til for å gi oss gode lærere og mange nok lærere i dette landet vårt?


Les hele debatten