Spørretimespørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Om å hjelpe Austevoll kommune med ferjekapasitet på strekningen mellom Krokeide og Hufthamar

Datert: 09.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Nytt ferjeopplegg for Austevoll kommune etter åpning av Austevollsbrua har vært tema for spørsmål før, men må dessverre bli det igjen. Utlysing av anbud på ferjestrekningen mellom Krokeide og Hufthamar er i samsvar med stortingsproposisjon om Austevollsbrua. De gamle forutsetningene som brukes for fremtidig ferjesamband tar bl.a. ikke hensyn til sterk trafikkvekst i mange år og som viser stort behov for ferjekapasitet. To ferjer og lavere fart vil gi bedre løsning enn én stor ny ferje.

Hvordan hjelper statsråden Austevoll?


Les hele debatten