Spørretimespørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Om å legge frem forutsigbare retningslinjer for hvordan Regjeringen håndterer kull- og gasskraftprosjekter utover Mongstad og Kårstø

Datert: 15.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): En rekke kull- og gasskraftprosjekt er lansert i Norge, blant annet Hammerfest Energis prosjekt på Melkøya, Skagerak Energi i Grenland, Sargas kullkraftverk på Husnes og Industrikraft Møre på Fræna. Disse kunne bidratt til en bredere satsing på CO2-fangst og lagring, men samtlige mangler avklaringer om rammebetingelser og statlig bidrag på CO2-siden.

Når vil Regjeringen legge frem forutsigbare retningslinjer for hvordan Regjeringen håndterer prosjekter utover Mongstad og Kårstø?


Les hele debatten