Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til justisministeren

Om å sørge for at ledige stillinger ved Ålesund politistasjon og i Sunnmøre politidistrikt blir besatt

Datert: 20.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av justisminister Knut Storberget

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I henhold til en artikkel i Sunnmørsposten 7. mai d.å. står det å lese at det er svært vanskelig å få polititjenesten til å ta på seg overtidsjobbing all den tid at man rett og slett er utslitt. Det er nok flere årsaker til at dette blir et stadig større problem, men hovedårsaken kan i det vesentligste mest sannsynlig tilskrives det faktum at en rekke stillinger, både ved Ålesund politistasjon og i Sunnmøre politidistrikt, står ubesatt.

Hva vil statsråden foreta seg i denne saken slik at stillingene blir besatt?


Les hele debatten