Spørretimespørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til finansministeren

Om å skrinlegge forslaget om særbestemmelser for navnebruk i finansnæringen, da det vil ha store konsekvenser for banker som tvinges til å skifte navn

Datert: 21.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om særbestemmelser for navnebruk i finansnæringen som vil ha store konsekvenser for banker som tvinges til å skifte navn. Konkurransetilsynet påpeker at merkenavn er en viktig del av bankenes strategi, og at forslaget kan begrense utenlandske bankers mulighet til etablering i Norge. Kredittilsynet mener forslaget er et uforholdsmessig inngrep, og at det kan være i strid med EØS-avtalen.

Ser ikke statsråden at det er på tide å skrinlegge dette forslaget?


Les hele debatten