Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til olje- og energiministeren

Om å åpne norsk del av Jan Mayen-ryggen for petroleumsvirksomhet, og hvordan man vil følge opp avtalen om gjensidig deltakelse med Island i dette området

Datert: 21.05.2008
Fremsatt av: Peter Skovholt Gitmark (H)
Besvart: 28.05.2008 av olje- og energiminister Åslaug Haga

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Islandske myndigheter har besluttet å utlyse sin første konsesjonsrunde for petroleumsvirksomhet på Jan Mayen-ryggen mellom Island og Norge, og som grenser opp mot norsk sokkel. Norge og Island har en avtale om felles utnyttelse av ev. forekomster og gjensidig deltakelse på begge sider innenfor et betydelig område.

Vil statsråden iverksette en prosess med sikte på åpning av norsk del av Jan Mayen-ryggen, og hvordan vil man følge opp avtalen om gjensidig deltakelse med Island i dette området?


Les hele debatten