Spørretimespørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Om å åpne for konkurranse på Kongsvingerbanen, da driften av persontrafikktilbudet på Gjøvikbanen er forbedret siden den ble konkurranseutsatt under den forrige regjeringen

Datert: 21.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Siden Gjøvikbanen ble konkurranseutsatt under den forrige regjeringen er driften av persontrafikktilbudet forbedret og vi har opplevd en betydelig vekst i reisende, opptil 30 pst. på enkelte stoppesteder. Kongsvingerbanen er en banestrekning som også kunne hatt stor glede av et tilsvarende løft som Gjøvikbanen.

Er statsråden villig til å åpne for konkurranse også på Kongsvingerbanen?


Les hele debatten