Muntlig spørsmål fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Om at forslaget om å innføre tvungen skolestart for femåringene i barnehagen vitner om et snevert kunnskapssyn

Datert: 21.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Jeg ble forundret da jeg hørte kunnskapsministeren og finansministerens siste utspill. Av alle de tingene det var mulig å ta fatt i i den norske skolen, skulle man nå snikinnføre tvungen skolestart for femåringene i barnehagen. Da tenkte jeg med meg selv: I alle dager, var dette det første statsråden kunne klare å komme på? Én ting er ideologien i dette, hvem som har ansvaret for barna og hvem som skal bestemme og hvor obligatorisk det skal være - der tror jeg SV og Kristelig Folkeparti er grunnleggende uenig, så vi kan la den debatten ligge. Tror virkelig kunnskapsministeren at dette vil gi mer glødende og mer motiverte elever? Vi vet i dag at vi har et skremmende høyt frafall på videregående skole med umotiverte elever, og vi har mange skoletrøtte elever i ungdomsskolen. Dette mener jeg er noe av det vi burde tatt tak i.

Vi sammenligner oss ofte med Finland. Jeg vet at statsråden har vært på studietur til Finland, men jeg lurer på om det egentlig har gjort noe inntrykk på ham. I Finland er det slik at man begynner på skolen når man er sju år, og at man har en frivillig førskole for seksåringene. Når det gjelder skoletimer pr. år, har de 61 timer færre i året – det var før regjeringen begynte å øke antallet. Finland blir ofte ansett for å ha en god kunnskapsskole. Derfor burde vi kanskje se litt mer på hva de gjør. Alt tyder i hvert fall på at mer tid ikke gir mer motivasjon eller kunnskap.

I tillegg mener Kristelig Folkeparti at dette forslaget vil tappe pedagoger i resten av barnehagen. 0-4-åringene vil bli skadelidende fordi barnehagene må sette ressurser inn på siste året. Vi mener at hele barnehagen trenger pedagogisk oppfølging.

Hele forslaget vitner om et utrolig snevert kunnskapssyn, at det er i barnehage og skole man lærer og ikke andre steder. SV var enig med oss i at seksåringene ikke burde inn i skolen. Hva har skjedd med SV?


Les hele debatten