Muntlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til fornyings- og administrasjonsministeren

Om Datatilsynets viktige rolle når det gjelder personvernet, og om statsråden er fortrolig med at direktøren fikk refs fra Justisdepartementet fordi han uttrykte sin mening om datalagringsdirektivet

Datert: 21.05.2008
Besvart: 21.05.2008 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Den 13. mars i år avholdt Venstre en godt besøkt høring om datalagringsdirektivet her på Stortinget. Der var det mange uavhengige deltakere fra næringsliv, akademia, politiet, Justisdepartementet, Samferdselsdepartementets politiske ledelse og Datatilsynet. Selvfølgelig var Datatilsynet til stede. De har en nøkkelrolle i viktige debatter når det gjelder personvernsutfordringer.

Gjennom Bergens Tidende og Nettavisen har det fremgått at Datatilsynets direktør etter høringa har fått refs fra departementet fordi han uttrykte Datatilsynets mening om saken.

Apenes skriver i et brev til departementet, som er blant de offentlige brevene:

"Håndteringen av denne saken kan etterlate inntrykk av at Justisdepartementet ikke er fortrolig med Datatilsynets uavhengige rolle og forutsatte selvstendige stemme på saksområder hvor departementet har andre oppfatninger enn Datatilsynet. Framgangsmåten i denne saken synes å ha som formål å påvirke hvordan jeg og Datatilsynet som institusjon for fremtiden fremfører våre synspunkter og anretter vår argumentasjon."

Ettersom det er denne statsråden som har ansvaret for Datatilsynet, lurer jeg på om denne hun fortrolig med Datatilsynets rolle og den viktige rollen de har når det gjelder forhold personvernet, om hun også er fortrolig med denne måten å behandle tilsyn på, de som skal ha en uavhengig rolle i forhold til departementet, og om hun er fornøyd med den måten dette er blitt taklet på.


Les hele debatten