Spørretimespørsmål fra Terje Riis-Johansen (Sp) til justisministeren

Om å klargjøre hjemmelsgrunnlaget for SIRENE, som ikke er omtalt i Schengen-konvensjonen

Datert: 28.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av justisminister Anne Holt

Terje Riis-Johansen (Sp)

Spørsmål

Terje Riis-Johansen (Sp): "I Schengen-regelverket. blant annet i dokumentene 16H og 17E, omtales "SIRENE-systemet" og

"SIRENE-data". SIRENE er ikke omtalt i Schengen-konvensjonen.

Vil justisministeren klargjøre hjemmelsgrunnlaget for SIRENE?"


Les hele debatten