Spørretimespørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Om hvorfor Evangeliesenteret ikke får full støtte i år, tatt i betraktning at de har fulgt opp granskingsrapportene og rettet opp alle påpekte forhold

Datert: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Evangeliesenteret har fått tildelt 19 mill. kr i år. I fjor fikk de 25 mill. kr. Det er usikkerhet omkring ytterligere tilskudd i år. Evangeliesenteret har fulgt opp granskingsrapportene, og rettet opp alle påpekte forhold. Endringer som er foretatt, gir også økte faste utgifter for Evangeliesenteret. Det er derfor dramatisk dersom tildelingen i år reduseres.

Kan statsråden forklare hva grunnen er til at Evangeliesenteret ikke får full støtte i år, tatt i betraktning av at de har rettet opp de forhold som har blitt påpekt?


Les hele debatten