Spørretimespørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Om at offentliggjøring av skattelister etter dagens regler vil kunne innebære en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 8

Datert: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I en betenkning fra dr. juris Kyrre Eggen hos advokatfirma Wiersholm er en av konklusjonene at offentliggjøring av skattelister etter dagens regler, hvor det ikke eksisterer noen skranker for elektronisk publisering av de samlede lister, vil kunne innebære en krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjon art. 8.

Hva vil statsråden foreta seg for å unngå at det kan reises tvil om skattebetalernes rettigheter etter EMK art. 8 blir krenket ved at nåværende form for offentliggjøring fortsetter?


Les hele debatten