Spørretimespørsmål fra Kari Lise Holmberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Om nedleggelse av fødestua på Rjukan

Datert: 22.05.2008
Besvart: 28.05.2008 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Kari Lise Holmberg (H)

Spørsmål

Kari Lise Holmberg (H): I februar vedtok styret i Blefjell sykehus å nedlegge fødestua på Rjukan. Styrevedtaket ble sendt videre til Helse Sør-Øst for bekreftelse. Grunnen til nedleggelsen var den strenge økonomien og kravet om å spare. Helse Sør-Øst ba om konsekvensutredning. 22. mai tas saken opp i styret som en orienteringssak. Denne ansvarsfraskrivelsen må forstås dit hen at nedleggingsforslaget stilltiende aksepteres, noe som strider mot både stortingsvedtak og oppdragsdokument.

Hva gjør statsråden med dette?


Les hele debatten