Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Om menneskerettskrenkelser ved tilbakesendelse av kosovoalbanske asylsølere

Datert: 29.11.1996
Besvart: 04.12.1996 av justisminister Anne Holt

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "I dag er det ikke mulig å tilbakesende kosovo-albanere som søker asyl i Norge uten at de utsettes for krenkelse av rettigheter som er hjemlet i verdenserklæringen om menneskerettigheter av 1948. Ut fra dette er det vanskelig å forstå at kosovo-albanere skal nektes opphold i Norge.

Vil statsråden ta initiativ til å endre politikken overfor kosovo-albanerne så de ikke utsettes for slike rettighetskrenkelser ppå grunn av norske beslutninger?"


Les hele debatten