Spørretimespørsmål fra Ola T. Lånke (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren

Om å ivareta plan- og bygningslovens intensjoner om større vekt på estetiske hensyn på unntaksområdene veganlegg, broer og støyskjermer

Datert: 06.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Ola T. Lånke (KrF)

Spørsmål

Ola T. Lånke (KrF): "Ved revisjonen av plan- og bygningsloven våren 1995 vedtok Stortinget at det skal legges sterkere vekt på estetiske hensyn. Det er kjent at det i utkast til forskrifter til loven er gjort unntak fra dette når det gjelder blant annet veganlegg, broer og støyskjermer.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at lovens intensjoner blir ivaretatt på unntaksområdene?"


Les hele debatten