Spørretimespørsmål fra Kjell Magne Bondevik (KrF) til bistandsministeren

Om opplysninger om urimelig pengebruk og dårlig kontroll med bevilgninger til bistand i de palestinske områder

Datert: 05.12.1996
Besvart på vegne av: Bistandsministeren
Besvart: 11.12.1996 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Kjell Magne Bondevik (KrF)

Spørsmål

Kjell Magne Bondevik (KrF): "Det har den senere tid kommet fram opplysninger om urimelig pengebruk og dårlig kontroll med såvel bilaterale som multilaterale bevilgninger til bistand i de palestinske områder. Det er også hevdet at noen midler skal ha gått inn på personlige konti utenfor vanlig kontroll.

Hva har Den norske regjering gjort for å undersøke og endre på slike forhold?"


Les hele debatten