Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Om å hindre ombygging av enkeltrom til dobbeltrom i sykehjem i Harstad kommune i strid med Regjeringens mål om enerom

Datert: 05.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av sosialminister Hill-Marta Solberg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge Aftenposten 5. desember 1996, bygger Harstad kommune om 12 enkeltrom til dobbeltrom i sykehjem. Dette er i strid med Regjeringens målsetting om at eldre skal få enerom på sykehjem.

Hva vil sosialministeren foreta seg for å unngå at enkeltrom gjøres om til dobbeltrom i Harstad?"


Les hele debatten