Muntlig spørsmål fra Erna Solberg (H) til justisministeren

Om hvorvidt budsjettet som nå er fremlagt, bidrar til å ivareta folks trygghet og sikkerhet, med henvisning til at det blir stadig flere polititomme rom

Datert: 08.10.2008
Besvart: 08.10.2008 av justisminister Knut Storberget

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Jeg minner om den runden vi tidligere hadde i Stortinget, hvor det for vårt vedkommende var viktig å understreke at trygghet er et grunnleggende velferdsgode. En av grunnene til at vi har en nasjonalstat er at den skal sørge for trygghet. Å satse på både forsvar og politi er derfor er de grunnleggende oppgavene i vårt samfunn.

Men det blir altså stadig flere polititomme rom, og folk opplever mer utrygghet. Da statsråden sist gang var her i Stortinget, forsøkte man å minimalisere utfordringene ved å henvise til at de opplysningene som var gitt, ikke nødvendigvis var riktige. Den runden kommer nå pr. brev fra kontroll- og konstitusjonskomiteen – det håper jeg at statsråden vil oppklare.

Men etter den tiden har vi fått rapporter om at i Hammerfest har brannvesenet måttet gå inn og gjøre politioppgaver, fordi det ikke var tilgjengelig politi.

I Lørdagsrevyen i NRK var det 27. september et oppslag om en ung politikvinne – og jeg er helt sikker på at hun, selv om hun er kvinne, er like bra som en mann – som var alene på vakt med ansvaret for 53 000 innbyggere i tolv kommuner. Det høres ut som en stor oppgave.

Det er slik at det budsjettet som nå er fremlagt, ikke møter den spesielle situasjonen som oppstår, når det faktisk forsvinner 120 årsverk på grunn av nye arbeidstidsbestemmelser. Selv om det nå kommer flere sivilt ansatte, tilsvarer det én i hvert politidistrikt. Det er ikke en kraftfull satsing.

Når det også sies at det skal innføres seniortiltak, viser man bare til ett lokalt initiert tiltak uten egne penger til dette. Da vil jeg stille det samme spørsmålet som jeg stilte sist gang: Mener statsråden at dette bidrar til at han er i stand til å ivareta folks trygghet og sikkerhet, og at det kommer til å bli bedre i 2009?


Les hele debatten