Muntlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til barne- og likestillingsministeren

Om å forebygge gjeldsproblemer, med henvisning til finanssituasjonen de siste ukene som kan skape mange ulykkelige gjeldsofre

Datert: 08.10.2008
Besvart: 08.10.2008 av barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Vi har i 2008 sett en økende grad av forbrukergjeld. Vi ser en skarp økning i antall inkassosaker, og vi har flere som har lån til over pipa når det gjelder boliglån, og oppå det har forbrukslån. Varsellampene om mulige gjeldsofre har derfor blinket ganske lenge. Fra Kristelig Folkepartis side har vi vært opptatt av at vi i gode tider skal forebygge når det gjelder nye gjeldsfeller og nye gjeldsofre, og fremmet bl.a. i 2006 hele 13 konkrete forslag for bl.a. å forebygge gjeldsproblemene. Så fikk vi statsbudsjettet i går. Vi vet hvordan finanssituasjonen har vært de siste ukene, en betydelig forverret situasjon for mange som har høye boliglån, høyere rente, og som i tillegg kanskje har forbrukergjeld. Men jeg må si at jeg ser ikke spor av et eneste konkret tiltak fra Regjeringen i forhold til den nye situasjonen som nå er i ferd med å oppstå, og som kan skape mange ulykkelige gjeldsofre – mange familier som kan slite utrolig mye som følge av den situasjonen vi nå har.

Så mitt spørsmål er: Hva er grunnen til at Regjeringen ikke ser ut til å ha noen beredskap overfor den vanskelige situasjonen som mange kan komme i p.t.?


Les hele debatten