Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til justisministeren

Om hvorfor Norge vil innføre en ny praksis i Vest-Europa ved å trekke tilbake asylstatusen til politiske flyktninger

Datert: 05.12.1996
Besvart: 11.12.1996 av justisminister Gerd-Liv Valla

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Ifølge referat i Aftenposten 5. desember 1996 er departementet nå i ferd med å innføre en ny praksis i Vest-Europa ved å trekke tilbake asylstatusen til politiske flyktninger. I dette tilfelle er det en kosovo-albaner som skal kastes ut. Justisministeren har tidligere uttalt at hun ikke vil innføre store endringer i norsk flyktningepolitikk.

Hva er bakgrunnen for at Norge nå likevel vil framstå som "foregangsland" på denne måten?"


Les hele debatten