Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Om situasjonen i Kristiansund kommune der utskrivingsklare pasienter blir værende på sykehuset fordi kommunen har færre sykehjemsplasser nå enn for ett år siden

Datert: 13.10.2008
Besvart på vegne av: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 22.10.2008 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): I en artikkel i Tidens Krav av 10. oktober fremkommer det at sykehuset i Kristiansund har store problemer knyttet til utskrivingsklare pasienter hjemmehørende i Kristiansund kommune. Dette fører blant annet til det nå velkjente fenomenet korridorpasienter m.m. Når en så i samme artikkel også blir gjort kjent med at den samme kommunen har færre sykehjemssenger nå enn for ett år siden, så setter dette regjeringens eldresatsing i et underlig lys.

Er statsråden tilfreds med situasjonen i Kristiansund kommune?


Les hele debatten